Kuwait will allow expatriates to transfer their visit visas to work visas